Flight & Airport Pick-up

Masterpiece Dropping Off & Picking Up

Masterpiece has provided an Airport Pick-up service for international students. Our friendly staff will take you from the airport to your accommodation safely in Australia.   

The service fee starts from $99*, it depends on the type of vehicle and the distance from the airport to your accommodation.  

Airport Pick-up Services (By School)

To arrange airport pick-up, the student must notify our friendly educational consultant before submitting the School Enrolment Form.

*The service fee is subjected to change without prior notice.

มาสเตอร์พีซมีบริการรับ-ส่งนักเรียนจากที่สนามบินไปยังที่พัก โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นกันเองจะคอยดูแลและพาน้องๆไปยังที่พักอย่างปลอดภัย 

สำหรับค่าบริการรับ-ส่งสนามบินจะเริ่มต้นที่ $99* ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของรถที่ไปรับน้องๆ น้องๆเดินทางบางท่านมาพร้อมครอบครัวอาจจะต้องใช้บริการรถตู้และขึ้นอยู่กับระยะทางจากสนามบินไปยังที่พักของน้องๆค่ะ 

ในกรณีที่น้องๆต้องการใช้บริการรับ-ส่งสนามบินจากทางโรงเรียนโดยตรง น้องๆจะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่มาสเตอร์พีซล่วงหน้าก่อนการสมัครเรียนค่ะ

*ค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถ้าน้องๆต้องการสอบถามข้อมูลเพื่มเติมเกี่ยวกับการบริการรับ-ส่งสนามบินน้องๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

Line ID: masterpieceedu.visa หรือ โทรติดต่อสอบถามได้ที่ +61 2 9264 0407