JMC Academy.jpg

สถาบัน JMC Academy (CRICOS Provider No: 01259J / RTO No: 90446) ก่อตั้งในปีี 1982 โดยคุณ John Martin Cass ที่วิทยาเขตซิดนีย์เป็นแห่งแรก โดยรวบรวมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบันเทิงทางเทคโนโลยี สถาบัน JMC Academy ถือว่าเป็นสถาบันเอกชนแห่งแรกในประเทศออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมด้านเสียง (Audio Engineering) โทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital Television) และ มัลติมีเดียดิจิทัล (Digital Multimedia) 

 

ปัจจุบันนี้มีวิทยาเขตอยู่ 3 แห่ง ในประเทศออสเตรเลีย เช่น เมืองซิดนีย์ (Sydney) เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) และเมืองบริสเบน (Brisbane) และได้เปิดหลักสูตรสอนกับนักศึกษาชาวออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่ในระดับวิชาชีพถึงอุดมศึกษา เช่น ดนตรี การเขียนเพลง วิศวกรรมด้านเสียง การสร้างภาพยนตร์และการผลิตรายการโทรทัศน์ การจัดการอุตสาหกรรมการบันเทิง การออกแบบดิจิทัล การออกแบบเกมส์และภาพเคลื่อนไหว 3D 

หลักสูตรการเรียนในแต่ละสาขา

ฺ1) Diploma of Creative Arts (3D Animation) (CRICOS: 058464M)

2) Bachelor of Creative Arts (3D Animation) (CRICOS: 075776J)

หลักสูตร 3D Animation จะสอนเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มองเห็นแบบ 3 มิติ ได้แก่เห็นทั้งความสูง ความกว้าง และความลึก ภาพที่เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากที่สุด เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Avatar เป็นต้น 

ระยะเวลาเรียน?

 • Diploma of Creative Arts (3D Animation) เรียนทั้งหมด 2 เทอม หรือประมาณ 7-8 เดือน

 • Bachelor of Creative Arts (3D Animation) เรียนทั้งหมด 6 เทอม หรือประมาณ 3 ปีี

เรียนจบแล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

 • 3D or 2D Animator

 • Visual Effects Artist

 • Motion Designer

 • Effects Animator

 • Storyboard Artist

รายละเอียดค่าเรียน สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ 

1) Diploma of Audio Engineering and Sound Production (CRICOS: 056932D)

2) Bachelor of Creative Technology (Audio Engineering and Sound Production) (CRICOS: 074474J)

หลักสูตรวิศวกรรมด้านเสียง (Audio Engineering) และการผลิตเสียง (Sound Production) จะเน้นสอนให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและการออกแบบด้านระบบเสียงทั้งใน Studio และ Live Events และยังรวมถึงการสร้าง effect และคุณภาพเสียงในวีดีโอ เหมือนนัก YouTubers ดังๆหลายท่าน ที่ทำวีดีโอได้ออกมาดีเยี่ยม เพราะมีทีมงานตัดต่อและทีมงานควบคุมคุณภาพด้านเสียง 

ระยะเวลาเรียน?

 • Diploma of Audio Engineering and Sound Production เรียนทั้งหมด 2 เทอม หรือประมาณ 7-8 เดือน

 • Bachelor of Creative Technology (Audio Engineering and Sound Production) เรียนทั้งหมด 6 เทอม หรือประมาณ 3 ปีี

เรียนจบแล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

 • Music Producer

 • Studio Engineer 

 • Sound Effects Editor

 • Front of House Engineer

 • Studio Manager 

 • Mastering Engineer

 • Location Sound Engineer

 • Dialogue Editor

รายละเอียดค่าเรียน สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ 

 

1) Diploma of Music (Contemporary Performance) (CRICOS: 058467G)

2) Bachelor of Music (Contemporary Performance) (CRICOS: 081191F)

หลักสูตรดนตรี (Contemporary Performance) หลักสูตรนี้จะช่วยให้น้กเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านทฤษฎีดนตรี และมีความเข้าใจในสุนทรียะและปรัชญาดนตรี มากกว่านั้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถปฏิบัติดนตรีได้อย่างถูกต้องในระดับมาตรฐานสากล และสามารถนำความรู้มาประกอบอาชีพได้ สำหรับน้องๆ คนไหนที่มีใจรักเสียงเพลงและดนตรี มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในด้านดนตรี ก็สามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้

ระยะเวลาเรียน?

 • Diploma of Music (Contemporary Performance) เรียนทั้งหมด 2 เทอม หรือประมาณ 7-8 เดือน

 • Bachelor of Music (Contemporary Performance) เรียนทั้งหมด 6 เทอม หรือประมาณ 3 ปีี

เรียนจบแล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

 • Music Teacher

 • Music Director 

 • Tour Promoter

 • Music Academic

 • Music Therapist

 • Producer

รายละเอียดค่าเรียน สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่

1) Diploma of Film and Television (CRICOS: 058465K)

2) Bachelor of Creative Arts (Film and Television) (CRICOS: 081192E)

หลักสูตรการผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร นักเรียนทุกคนจะได้เรียนทฤษฎีอย่างเข้มข้นเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ สู่การเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และยังรวมถึง Music video ได้อย่างเป็นมืออาชีพในอนาคต 

ระยะเวลาเรียน?

 • Diploma of Film and Television เรียนทั้งหมด 2 เทอม หรือประมาณ 7-8 เดือน

 • Bachelor of Creative Arts (Film and Television)  เรียนทั้งหมด 6 เทอม หรือประมาณ 3 ปีี

เรียนจบแล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

 • Post Production Supervisor

 • Director

 • Producer

 • Cinematographer

 • Camera Operator

 • Lighting Designer

 • Scriptwriter

 • Technical Director

 • Data Wrangler

รายละเอียดค่าเรียน สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ 

 

 

Game Character Creation
Music Recording
Band Performance
Video Camera