ทีมงานมาสเตอร์พีซมีประสบการณ์ในการขอวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวกับทางกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนประเทศออสเตรเลีย (Department of Home Affairs) มาอย่างยาวนาน และสามารถให้ปรึกษาและวางแผนการเรียนตามที่น้องๆต้องการ พี่ๆมาสเตอร์พีซดูแลน้องๆเหมือนสมาชิกในครอบครัว ให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตต่างแดน และเป็นเพื่อนคลายทุกข์ให้กับน้องๆเวลาที่พวกเขาต้องการ 

กลยุทธ์ ในการวางแผนการเรียนและการขอวีซ่าจะต้องยึดหลักกฎของกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนประเทศออสเตรเลีย ตามหลักเกณฑ์ Genuine Temporary Entrant Requirement ของผู้สมัคร ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาวีซ่าของทางเจ้าหน้าที่ 80% จะพิจารณาจากจดหมายของผู้สมัครเป็นหลัก อีก 20% จะพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นไปยังเจ้าพนักงานผู้พิจารณาวีซ่า ซึ่งประวัติของผู้สมัครแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สมัครจะต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่มาสเตอร์พีซอย่างละเอียด และพร้อมนำส่งเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่เรียกร้อง เพื่อการวางแผนการเรียนและการขอวีซ่าอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด  ดังนั้นถ้าน้องๆ ได้รับคำปรึกษาที่ดี มีการวางแผนการเรียนและการขอวีซ่าตามหลักเกณฑ์ น้องๆก็มีโอกาสได้รับวีซ่าจากกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนประเทศออสเตรเลีย

Yiw_Visa Granted
Pui Fai_Visa Granted
Mai_Visa granted
Eunice
Nong Fairy
Chansamone
21752499_1247110285393404_6561986216114881569_o
Nong Jha
Nong Tang
Nong Kate
Nong Jenny
25487177_1329375847166847_3904708008660563608_o
18921037_1164308757006891_1976534178956265056_o
19396833_1175247462579687_6267104955437783748_n
24176919_1315770915194007_8127844014977753831_n
22904891_1285615651542867_1821313289900213959_o
18557473_1146597928777974_2789754495098228018_n

Masterpiece Education & Visa Centre is committed to providing the excellent service to international students and we ensure that all students, both in Australia and overseas, get a good outcome on their visas possibly.  

Masterpiece Visa Granted (7)
Masterpiece Visa Granted (11)
Masterpiece Visa Granted (12)
Masterpiece Visa Granted (10)
Masterpiece Visa Granted (9)
Masterpiece Visa Granted (8)
Masterpiece Visa Granted (2)
Masterpiece Visa Granted (6)
Masterpiece Visa Granted (3)
Masterpiece Visa Granted (4)
Masterpiece Visa Granted (5)
Mint
Kim
Palm
Nicky