ทีมงานมาสเตอร์พีซมีประสบการณ์ในการขอวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวกับทางกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนประเทศออสเตรเลีย (Department of Home Affairs) มาอย่างยาวนาน และสามารถให้ปรึกษาและวางแผนการเรียนตามที่น้องๆต้องการ พี่ๆมาสเตอร์พีซดูแลน้องๆเหมือนสมาชิกในครอบครัว ให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตต่างแดน และเป็นเพื่อนคลายทุกข์ให้กับน้องๆเวลาที่พวกเขาต้องการ 

กลยุทธ์ ในการวางแผนการเรียนและการขอวีซ่าจะต้องยึดหลักกฎของกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนประเทศออสเตรเลีย ตามหลักเกณฑ์ Genuine Temporary Entrant Requirement ของผู้สมัคร ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาวีซ่าของทางเจ้าหน้าที่ 80% จะพิจารณาจากจดหมายของผู้สมัครเป็นหลัก อีก 20% จะพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นไปยังเจ้าพนักงานผู้พิจารณาวีซ่า ซึ่งประวัติของผู้สมัครแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สมัครจะต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่มาสเตอร์พีซอย่างละเอียด และพร้อมนำส่งเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่เรียกร้อง เพื่อการวางแผนการเรียนและการขอวีซ่าอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด  ดังนั้นถ้าน้องๆ ได้รับคำปรึกษาที่ดี มีการวางแผนการเรียนและการขอวีซ่าตามหลักเกณฑ์ น้องๆก็มีโอกาสได้รับวีซ่าจากกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนประเทศออสเตรเลีย

Masterpiece Education & Visa Centre is committed to providing the excellent service to international students and we ensure that all students, both in Australia and overseas, get a good outcome on their visas possibly.  

Suite 104, Level 1, 147 King Street, Sydney, NSW 2000, Australia  

E: info@mpedu.com.au | T: +61 2 9264 0407 | M: +61 452 551 775

Line ID: masterpieceedu.visa | Facebook Page: https://www.facebook.com/Masterpieceedu

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • LinkedIn - White Circle
  • Google+ - White Circle

Copyright © 2020 Masterpiece Education & Visa Centre Pty Ltd All rights reserved.

ABN: 93 610 774 635